חצב מצוי תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Drimia  aphylla