שום החרמון תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Allium  hermoneum