שום החרמון תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Allium  hermoneum