דבקה אפורה תמונה קודמת  © Photo: Ohad Binyamini  
 
Galium canum