פרעושית החורן תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Pulicaria  auranitica