טחובית מתפתלת תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Rosulabryum torquescens