רינכוסטגיום הכרך תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Rhynchostegium  megapolitanum