פילונוטיס צפוף תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Philonotis  marchica