עקרבית גלולה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Scorpiurium  deflexifolium