שברק קצר-פרח תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ononis viscosa