שמשון המדבר תמונה קודמת  © Photo: Yuval Evron  
 
Helianthemum sancti-antonii