שמשון המדבר תמונה הבאה  © Photo: Yuval Evron  
 
Helianthemum sancti-antonii