שמשון מצוי תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Helianthemum salicifolium