צפורנית ערבית ליד אבנת -ים המלח, 3-2020 תמונה קודמת  © Photo: Nir Ohad  
 
Silene arabica