ברטרמיה זקופה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Bartramia  stricta