מרור שנהבי תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Sonchus  suberosus