טיונית החולות תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Olga Kleinrman  
 
Heterotheca subaxillaris