שבטן לבן תמונה קודמת  © Photo: Daniel Waiger - Hebrew University  
 
Osyris alba