תורמוס ההרים תמונה קודמת  © Photo: Daniel Waiger - Hebrew University  
 
Lupinus pilosus