שוש קוצני תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Glycyrrhiza echinata