לווינסקיה חלקה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Lewinskya striata