לווינסקיה חלקה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Lewinskya striata