אאוקלדיום דורי תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Eucladium  verticillatum