טחובית נימית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Rosulabryum  capillare