נזמית ארם-צובא תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Lamium amplexicaule var. eherenbergii