סכיכון משונן תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Holosteum umbellatum