נזמית ארם-צובא תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Lamium amplexicaule var. eherenbergii