תכלתן מזרחי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Brunnera orientalis