פיסידנס עב-זיף תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Fissidens   crassipes