כוכבן נאכל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Rhagadiolus edulis