גיגספרמום לבקן תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Gigaspermum mouretii