סלולית כהה תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Tortula  atrovirens