סלולית כהה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Tortula  atrovirens