גרימיה חלקה תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Grimmia laevigata