צפורנית ערבית תמונה הבאה  © Photo: Eithan Shapira  
 
Silene arabica