חבלילית ברבורית תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Funariella  curviseta