לשון-פר מצרית תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Anchusa aegyptiaca