שלהבית דביקה תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Phlomis viscosa