לוע-ארי גדול תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Antirrhinum majus