פילונוטיס הרומח תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Philonotis  hastata