זקנית הטפר תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Barbula  unguiculata