פיסידנס שחוח תמונה קודמת  © Photo: Dror Melamed  
 
Fissidens  incurvus