סתוונית הקליפות נחל חצץ , 2-2018 תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Colchicum tunicatum