חמציץ נטוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Oxalis pes-caprae