טופח עדין תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Lathyrus nissolia