אפון נמוך תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Pisum sativum