שמשון סגלגל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Helianthemum stipulatum