כלך מצוי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Ferula communis