שיטה כחלחלה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Acacia saligna