אחילוף זעיר תמונה קודמת  © Photo: Eli Livne  
 
Biarum olivieri